Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) informē par vakcināciju pret sezonālo gripu 2022.-2023. gada sezonā. Saskaņā Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 44.1 punktu ar vakcīnu pret gripu ir vakcinējami:

1. bērni vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem (ieskaitot);

2. bērni vecumā no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuri pieder pie šādām veselības riska grupām:

2.1. bērni ar hroniskām plaušu slimībām;

2.2. bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;

2.3. bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām;

2.4. bērni ar hroniskām nieru slimībām;

2.5. bērni ar imūndeficītu;

2.6. bērni, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju;

2.7. bērni, kuri ilgstoši saņem terapiju ar ac. acetylsalicylicum;

3. grūtnieces;

4. ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem;

5. ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem;

6. ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti;

7. personas vecumā no 65 gadiem;

8. personas, kuras pieder pie šādām veselības riska grupām:

8.1. personas ar hroniskām plaušu slimībām;

8.2. personas ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;

8.3. personas ar hroniskām vielmaiņas slimībām;

8.4. personas ar hroniskām nieru slimībām;

8.5. personas ar imūndeficītu;

8.6. personas, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju;

8.7. personas ar psihiskām slimībām

 

Vakcināciju no 2022.gada oktobra mēneša varēs veikt SIA “Mazsalacas slimnīca” vakcinācijas kabinetā.

Scroll to Top
Skip to content