SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’Mazsalacas slimnīca’’ informē, ka no 2022.gada 13. maija Sabiedrība ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, apliecības Nr. 1584, ‘’Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija’’ (apliecība pielikumā). 

No 2024.gada 1.janvāra maksa Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā tiek noteikta 31.00 EUR par vienu gultas dienu.

Scroll to Top
Skip to content