PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

Gada_parskats_MS_2022_ar_revidenta_zinojumu

Statūti

Budžeta finansējums_2018_2022 

Veiktas_Iemaksas valsts budžetā_2018_2022

Neatkarigu_revidentu_zinojums_par2022

Dalībnieku sapulces 2021

Dalībnieku sapulces 2022

Dalībnieku sapulces 2023

Ziedošanas kārtība

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats 6 mēneši 2022-2023

Scroll to Top
Skip to content