SIA “Mazsalacas slimnīca” informē, ka sākot ar 01.05.2023. cena par gultas dienu tiek noteikta 28,00 EUR (Divdesmit astoņi euro 00 centi).

Scroll to Top
Skip to content