SIA Mazsalacas slimnīca” informē, ka no 2024.gada 1.janvāra vienas gultas dienas cena sociālās aprūpes nodaļā noteikta 31,00 euro.
Izmaksu paaugstinājums saistīts ar minimālās algas palielinājumu valstī no 2024.gada 1.janvāra, Veselības ministrijas noteiktās zemākās mēnešalgas palielinājumu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem, kā arī Labklājības ministrijas noteiktā minimālā atalgojuma palielinājums sociālās aprūpes darbiniekiem.
Cenas palielinājums saskaņā ar SIA “Mazsalacas slimnīcas” valdes sēdes protokolu Nr.2023/1-2, 27.11.2023.

Scroll to Top
Skip to content